TRAO ĐỔI HỌC VIÊN

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN thông báo chương trình trao đổi sinh viên/ học viên kỳ mùa Thu năm 2024 của Đại học Kanagawa, Nhật Bản.

Chi tiết
UEBers với lớp học “xuyên biên giới” tại Đại học OTH Regenburg – CHLB Đức

UEBers với lớp học “xuyên biên giới” tại Đại học OTH Regenburg – CHLB Đức

Nhằm trang bị cho các em sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp luận nghiên cứu đặc biệt nghiên cứu về các mối quan hệ quốc tế, Trường Đại […]

Chi tiết