THÔNG BÁO

Chương trình học bổng TMSC năm 2024

Chương trình học bổng TMSC năm 2024

Căn cứ công văn số 03/HB/TMSC ngày 17 tháng 05 năm 2024 của Công ty TNHH Công nghệ Y tế TMSC Việt Nam về việc học bổng TMSC 2024, Nhà trường thông báo […]

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01/9/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học […]

Chi tiết
Thông báo cuộc thi "Thiết kế phòng học"

Thông báo cuộc thi "Thiết kế phòng học"

Hưởng ứng 17 năm ngày thành lập và 50 năm truyền thống Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và mở ra cơ hội kết nối cộng đồng sinh viên, Trung tâm Đào tạo và […]

Chi tiết
Quyết định công nhận điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024

Quyết định công nhận điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách kết quả rèn luyện của sinh viên khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Hội Cựu sinh viên năm học 2023-2024 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên […]

Chi tiết
Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07.2024

Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07.2024

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 07.2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Thực hiện nội dung công văn số 1798/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 06 tháng 05 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ […]

Chi tiết
Chương trình học bổng KBSV năm học 2023-2024

Chương trình học bổng KBSV năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 1762/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc triển khai Chương trình […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Annex học kỳ II năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Annex học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo Quyết định trao học bổng Annex học kỳ II năm học 2023-2024 kèm danh sách sinh viên nhận học bổng.

Chi tiết
Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán năm 2024

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán năm 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận khen thưởng đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán năm 2024.

Chi tiết
Tuyển chọn sinh viên tham gia hỗ trợ đón tiếp đoàn Đại học Dundee, Anh Quốc

Tuyển chọn sinh viên tham gia hỗ trợ đón tiếp đoàn Đại học Dundee, Anh Quốc

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) thông báo tuyển sinh viên tham gia hỗ trợ đón tiếp đoàn Đại học Dundee, chi tiết như sau:

Chi tiết