BẢO HIỂM Y TẾ

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên đợt tháng 07/2024

Thực hiện đề nghị tại công văn số 1286/ĐHKT-CTSV ngày 07/05/2024 về việc thực hiện tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT sinh viên đợt tháng 07.2024 […]

Chi tiết
Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07.2024

Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07.2024

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 07.2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia Bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024

Danh sách sinh viên không tham gia Bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024

Căn cứ kết quả mua bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế.

Chi tiết
Thông báo danh sách kết quả mua bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 1 năm 2024

Thông báo danh sách kết quả mua bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 1 năm 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế và bị Bảo hiểm xã hội trả về đợt tháng 1 năm 2024.

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01/2024

Thông báo về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01/2024

Thực hiện đề nghị tại công văn số 4425/ĐHKT-CTSV ngày 28/11/2023 về việc thực hiện tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT sinh viên đợt tháng 01.2024 […]

Chi tiết
Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua Bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E.

Chi tiết
Danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế, bị Bảo hiểm xã hội trả về và không mua bảo hiểm y tế đợt tháng 7/2023

Danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế, bị Bảo hiểm xã hội trả về và không mua bảo hiểm y tế đợt tháng 7/2023

Thực hiện công văn số 1530/ĐHKT-CTSV ngày 08/05/2023 về việc thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07 năm 2023. Nhà trường thông báo tới […]

Chi tiết
Thông báo sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế đợt tháng 01/2023

Thông báo sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế đợt tháng 01/2023

Căn cứ kết quả mua bảo hiểm y tế, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế đợt tháng 01/2023.

Chi tiết
Mở cổng thu bổ sung  Bảo hiểm y tế đợt 1/2023

Mở cổng thu bổ sung Bảo hiểm y tế đợt 1/2023

Căn cứ tình hình thu BHYT đến hết ngày 21/12/2022 Phòng Kế hoạch- Tài chính thông báo đợt thu bổ sung từ 8h00 ngày 25/12/2022 đến 23h59 ngày 25/12/2022[…]

Chi tiết
Thông báo danh sách Tân sinh viên đã mua và không tham gia Bảo hiểm y tế đợt tháng 11/2022

Thông báo danh sách Tân sinh viên đã mua và không tham gia Bảo hiểm y tế đợt tháng 11/2022

Thực hiện công văn số 3002/ĐHKT-CTSV ngày 06/09/2022 về việc thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên, Nhà trường thông báo danh sách Tân sinh […]

Chi tiết
Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 1.2023

Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 1.2023

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 01.2023 cho sinh viên.

Chi tiết