THÔNG BÁO

Quyết định trao học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Chi tiết
Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thỏa thuận Tài trợ học bổng và Biên bản xác nhận Tài trợ cho Giáo dục giữa Công ty Cổ phân Công nghệ Thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam […]

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Nhà trường thông báo danh sách 2 sinh viên được đề cử nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025.

Chi tiết
Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHKT, ngày 17/11/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, […]

Chi tiết
Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Thông báo số 1623/TB-ĐHKT ngày 31/05/2024 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ Hè năm học 2023-2024

Chi tiết
Chương trình kiến tập, tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Thời trang Kowil

Chương trình kiến tập, tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Thời trang Kowil

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Nhà trường phối hợp với Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam tổ chức Chương trình kiến tập, tham quan, trải nghiệm thực tế […]

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên khóa QH2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E, QH-2023-E nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh […]

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận bổ sung điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024

Quyết định về việc công nhận bổ sung điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo quyết định về việc công nhận bổ sung điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên khoá QH-2021-E khoa KT&KDQT.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023 - 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023 - 2024

Nhà trường đề cử 08 hồ sơ sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhận học bổng KBSV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024; Căn cứ biên bản họp xét HB KKHT cho sinh viên học kỳ I năm học 2023 […]

Chi tiết