TỐT NGHIỆP

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Quyết định số 911/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

Quyết định số 910/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 12 năm 2023

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 12 năm 2023

Quyết định số 4869/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2023 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 12 năm 2023

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Quyết định số 4868/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2023 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Chi tiết
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1553/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2019-E (2019 - 2023)

Kế hoạch tốt nghiệp bậc đào tạo đại học Khoá QH-2019-E (2019 - 2023)

Kèm theo Thông báo số 1565/TB-ĐHKT ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Các Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2023

Các Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2023

Năm 2023 Trường Đại học Kinh tế công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ theo các Quyết định đính kèm.

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 03 năm 2023

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 03 năm 2023

Kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-ĐHKT ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị tháng 02 năm 2023

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị tháng 02 năm 2023

Kèm theo Quyết định số 448/QĐ-ĐHKT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2023

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 2 năm 2023

Kèm theo Quyết định số 446/QĐ-ĐHKT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2022

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2022

Kèm theo Quyết định số 4526/QĐ-ĐHKT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết