TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN

TRONG NƯỚC

Chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi học giả là cơ hội tuyệt vời để các giảng viên trường Đại học Kinh tế mở rộng mạng lưới hợp tác, phát triển sâu rộng hơn các đề tài nghiên cứu của chính mình, cũng như tăng cường khả năng sáng tạo nhằm hình thành định hướng, ý tưởng nghiên cứu mới cùng các giảng viên nghiên cứu ở các trường đối tác. 

Thông qua chương trình trao đổi cán bộ giảng viên và học giả, hiểu rõ hơn về đối tác của mình thông qua tương tác với hệ thống quản lý của đơn vị đối tác,  tiếp xúc với văn hóa và môi trường hoàn toàn mới mẻ. Bên cạnh đó, các cán bộ giảng viên tham gia chương trình sẽ là các cá nhân đại diện cho Nhà trường xây dựng nền và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trường tiếp nhận, tạo tiền đề để trường ĐHKT và các trường đối tác xúc tiến triển khai nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa hơn trong tương lai.

QUỐC TẾ

Chuyến đi không chỉ để lại những trải nghiệm và ấn tượng đáng nhớ đối với mỗi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB), mà quan trọng hơn đó là tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy các hoạt động giáo dục đem lại những cơ hội học tập, nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển chung của UEB và các đối tác đến từ Ấn Độ.