PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Phòng NCKH&HTPT_Chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, hoạt động đào tạo ngắn hạn của Trường.

NHIỆM VỤ

Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại giá trị khuyến nghị và ứng dụng cao cho xã hội và đẩy mạnh hợp tác quốc tế là những lĩnh vực then chốt, trọng điểm của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trong đó, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển là đơn vị trọng yếu, có vai trò quan trọng trong việc tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược, …) công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, hoạt động đào tạo ngắn hạn; Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ: nghiên cứu khoa học, Hợp tác phát triển và đào tạo ngắn hạn. Phòng cũng là cầu nối và thực hiện các định hướng nghiên cứu, hợp tác, góp phần vào sự phát triển nhanh chóng và bền vững của nhà trường.

Phòng NCKH&HTPT_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

Nguyễn Đức Lâm

Nguyễn Đức Lâm

Trưởng phòng

Nguyễn Đức Bảo

Nguyễn Đức Bảo

Phó Viện trưởng phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế, Phó Trưởng phòng NCKH&HTPT

Nguyễn Thị Nguyệt Nương

Nguyễn Thị Nguyệt Nương

Phó Trưởng phòng

Vũ Thanh Tú

Vũ Thanh Tú

Chuyên viên

Nguyễn Bích Hà

Nguyễn Bích Hà

Chuyên viên

Hà Thị Minh Thu

Hà Thị Minh Thu

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 501 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 

Email: nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn