TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TTĐBCLGD_Chức năng

CHỨC NĂNG

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí trong Trường.

NHIỆM VỤ

Nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục và khảo thí của Trường, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục được Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giao cho các nhiệm vụ cốt lõi gồm: Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý về đảm bảo chất lượng và khảo thí; Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Trường, nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn; các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và các hoạt động về khảo thí của Trường

TTĐBCLGD_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 503 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/Fax: (84-24) 37950341

Website: dbcl.ueb.edu.vn

Email: news_ueb@vnu.edu.vn