PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Phòng TTQTTH_Chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu là đơn vị tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường.

NHIỆM VỤ

Với các hoạt động xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chuẩn quốc tế và truyền thông gắn liền với các yếu tố tiên phong, đột phá về chất lượng, phương thức đào tạo theo chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp trong quản lý, mở rộng hệ thống kênh truyền thông phù hợp với xu thế của xã hội, đẩy mạnh phát triển mạng lưới đối tác truyền thông, báo chí, truyền hình, chú trọng đặc biệt đến marketing sản phẩm và nâng tầm truyền thông nội bộ, Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu đã thực hiện thành công sứ mệnh mang hình ảnh, thương hiệu, chất lượng của Trường Đại học Kinh tế đến gần hơn công chúng.

Phòng TT&QTTH_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

Đặng Thanh Mai

Đặng Thanh Mai

Phụ trách trách nhiệm Phó trưởng phòng

Đàm Quang Trung

Đàm Quang Trung

Chuyên viên

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên

Phạm Hương Hiếu

Phạm Hương Hiếu

Chuyên viên

Đỗ Thiên Hương

Đỗ Thiên Hương

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 702, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 máy lẻ 702, 712

Email: news_ueb@vnu.edu.vn