PHÒNG TẠP CHÍ - XUẤT BẢN

CHỨC NĂNG - PHÒNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN

CHỨC NĂNG

Phòng Tạp chí - Xuất bản là đơn vị chức năng, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác vận hành Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, xuất bản và truyền thông cho các ấn phẩm khoa học của Trường.

NHIỆM VỤ

Với mong muốn trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, với các sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, là nền tảng để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tư vấn chính sách cho doanh nghiệp và Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế được coi là đơn vị tiên phong của ĐHQGHN khi thành lập Phòng Tạp chí - Xuất bản chuyên trách các hoạt động xuất bản - truyền thông về ấn phẩm nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. Các sản phẩm của Phòng đã góp phần lan tỏa uy tín về năng lực chuyên môn và năng suất khoa học của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên cũng như danh tiếng học thuật của Nhà trường.

NHIỆM VỤ - PTCXB

NHÂN SỰ

Nguyễn Thị Thục An

Nguyễn Thị Thục An

Phó Trưởng phòng

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Tạp chí - Xuất bản

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 703, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506, máy lẻ 703, 713

Email: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn