PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Phòng TCNS_chức năng

CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức Nhân sự là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác tổ chức và nhân sự của Trường

NHIỆM VỤ

Nhằm xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và phát triển cần có sự cộng hưởng, cống hiến của tất cả các thành viên trong một tập thể, theo đó Trường Đại học Kinh tế cần có mục tiêu và chiến lược rõ ràng, hệ thống, quy trình quản lý bài bản, khoa học. Nhận thức được chức năng, vai trò quan trọng và trách nhiệm to lớn trong sự phát triển chung của Nhà trường, Phòng TCNS không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần và sứ mệnh, cống hiến hết mình theo định hướng phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn với các nhiệm vụ trọng điểm gồm: Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược, …) về công tác tổ chức và nhân sự của Trường; tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng định kỳ; Đầu mối triển khai các hoạt động đảm bảo chế độ chính sách, tuyển dụng, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực và công tác thi đua - khen thưởng.

Phòng TCNS_Nhiệm vụ

NHÂN SỰ

Hoàng Khắc Lịch

Hoàng Khắc Lịch

Trưởng phòng

Nguyễn Quỳnh Trang

Nguyễn Quỳnh Trang

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Cẩm Nhung

Nguyễn Cẩm Nhung

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hường

Nguyễn Thu Hường

Chuyên viên

Trần Thúy Quỳnh

Trần Thúy Quỳnh

Chuyên viên

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Tổ chức Nhân sự

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 504 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506    502, 512  - Fax: (84-24) 37546765

Email: tochuc_kt@vnu.edu.vn