TUYỂN DỤNG

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG UEB

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam, nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.


VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


Thông báo: Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024.


Tuyển dụng 02 Chuyên viên kỹ thuật, hình ảnh

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 02 Chuyên viên kỹ thuật hình ảnh (chụp ảnh, quay phim, hậu kỳ) tại Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu. […]


Tuyển dụng chuyên viên Truyền thông, Marketing

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên truyền thông, marketing tại Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu. Cụ thể:


Tuyển dụng giảng viên khối ngành Kinh tế năm 2024

Với tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu ứng dụng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á và vươn ra thế giới, thực hiện […]


Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024.


Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 nhân sự phụ trách công việc Phó Trưởng phòng Hành chinh Tổng hợp.


Tuyển dụng nhân viên lái xe

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 nhân viên lái xe. Cụ thể:


Tuyển dụng Kế toán viên, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Kế toán viên tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (CITE)


Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính tại Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và Quản lý […]


Tuyển dụng Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng tại Phòng Tổ chức nhân sự

Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với […]


Tuyển dụng chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 Chuyên viên tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên


Tuyển dụng Giám đốc Điều hành các chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Giám đốc Điều hành các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.