HỌC BỔNG

Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách 50 sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Mỹ Đình với tổng giá trị là […]

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền hơn […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1, năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1, năm học 2023-2024

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 11 suất học bổng Lotte, trong đó có 1 sinh viên UEB xuất sắc nhận được học bổng trị giá 400 đô la Mỹ.

Chi tiết
Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh […]

Chi tiết
Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023

Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 để sinh viên xem và cho ý kiến […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2023-2024

Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2023-2024, mỗi suất trị giá 3.500.000 đồng, trong đó có 2 sinh viên Trường ĐH Kinh tế.

Chi tiết
Lễ trao Giải thưởng – Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Lễ trao Giải thưởng – Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN và Ủy ban Giải thưởng KOVA thông báo Lễ trao và đề cử 1 sinh viên tiêu biểu cho Giải thưởng & Học bổng KOVA của nhà trường[…].

Chi tiết
Lễ trao học bổng Quỹ Khát vọng tương lai 2023

Lễ trao học bổng Quỹ Khát vọng tương lai 2023

Ngày 25/10/2023, các sinh viên xuất sắc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh hạnh được nhận các suất học bổng trao đổi tín chỉ quốc […]

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tiến hành kiểm tra các điều kiện tiêu chuẩn và đề cử 5 sinh viên nhận học bổng Shinnyo năm học 2023-2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Sacombank năm 2023

Đề cử sinh viên nhận học bổng Sacombank năm 2023

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tiến hành xét chọn hồ sơ và đề cử 4 sinh viên nhận học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2023.

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ I, năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ I, năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo ĐHQGHN trao 18 suất học bổng của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, mỗi suất trị giá 7.000.000 đồng, trong đó có 1 sinh viên UEB[…].

Chi tiết