HỌC BỔNG

Quyết định trao học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng TMSC năm 2024.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Chi tiết
Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Chicilon Media năm học 2023 - 2024

Căn cứ Thỏa thuận Tài trợ học bổng và Biên bản xác nhận Tài trợ cho Giáo dục giữa Công ty Cổ phân Công nghệ Thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam […]

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Nhà trường thông báo danh sách 2 sinh viên được đề cử nhận học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024-2025.

Chi tiết
Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHKT, ngày 17/11/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, […]

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên khóa QH2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E, QH-2023-E nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh […]

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023 - 2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng KBSV năm học 2023 - 2024

Nhà trường đề cử 08 hồ sơ sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhận học bổng KBSV năm học 2023-2024.

Chi tiết
Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách dự kiến sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024; Căn cứ biên bản họp xét HB KKHT cho sinh viên học kỳ I năm học 2023 […]

Chi tiết
Chương trình học bổng TMSC năm 2024

Chương trình học bổng TMSC năm 2024

Căn cứ công văn số 03/HB/TMSC ngày 17 tháng 05 năm 2024 của Công ty TNHH Công nghệ Y tế TMSC Việt Nam về việc học bổng TMSC 2024, Nhà trường thông báo […]

Chi tiết
Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường […]

Chi tiết
Chương trình học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Hội Cựu sinh viên năm học 2023-2024 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên […]

Chi tiết