LỊCH THI

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, QH-2023-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, QH-2023-E)

Công văn số 1797/ĐHKT-ĐT ngày 12/06/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 2- Khóa QH-2022-E, […]

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Công văn số 1724/ĐHKT-ĐT ngày 10/06/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1 Khóa QH-2021-E)

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) (Lần 2)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) (Lần 2)

Công văn số 1381/ĐHKT-ĐT ngày 10/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E) […]

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đại học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)

Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 06/05/2024 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2023-2024 (Đợt 1- Khóa QH-2021-E)[…]

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 1238/TB-ĐHKT ngày 26/4/2024 về việc Lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 Khóa QH-2021-E Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học  Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Công văn số 719/ĐHKT-ĐT ngày 11/3/2024 về việc Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 2)

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Công văn số 144/ĐHKT-ĐT ngày 17/01/2024 về việc lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách sinh viên hoãn thi  Học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số 131/TB-ĐHKT ngày 16/01/2024 về việc danh sách sinh viên hoãn thi học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Công văn số 68/ĐHKT-ĐT ngày 10/01/2024 về việc danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Công văn số 21/ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2024 về việc danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng […]

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Video hướng dẫn sinh viên thi trên phần mềm thi: https://www.youtube.com/watch?v=5zCdqZ03BDs

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4564/ĐHKT-ĐT ngày 12/12/2023 về việc tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết