LỊCH THI

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4398/ĐHKT-ĐT ngày 27/11/2023 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024  Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4377/TB-ĐHKT ngày 23/11/2023 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4167/TB-ĐHKT ngày 8/11/2023 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học  Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Sinh viên liên hệ hotline 0862396665 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Công văn số 2368/ĐHKT-ĐT ngày 10/7/2023 về việc tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2022-2023

Trang [VNU-CET] Hỗ trợ sinh viên dự thi có địa chỉ tại https://www.facebook.com/groups/233152222225313 tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên có phát sinh trong […]

Chi tiết
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Công văn số 2155/ĐHKT-ĐT ngày 26/06/2023 về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần bậc Đai học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Chi tiết
Lịch thi học kỳ II (Hè), năm học 2022-2023  Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ II (Hè), năm học 2022-2023 Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên tham gia thi hết học phần học kỳ Hè, năm học 2022-2023 từ ngày 12/7/2023 đến hết ngày 14/7/2023.

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Sinh viên thi hết học phần học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 18/7/2023 đến ngày 04/08/2023.

Chi tiết
Hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Công văn số 1754/ĐHKT-ĐT ngày 25/05/2023 về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch thi kỳ thi phụ các học phần của Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E; Danh sách sinh viên và lịch thi chi tiết kèm […]

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 08/03/2023 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 15/03/2023

Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 08/03/2023 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 15/03/2023

Sinh viên không thể chuẩn bị đủ thiết bị thi theo yêu cầu của cán bộ kỹ thuật để thi tại nhà có thể đăng ký thi tại phòng máy của trường theo link sau: […]

Chi tiết