HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Hướng dẫn đánh giá tổng thể luận án

Hướng dẫn đánh giá tổng thể luận án

Kèm theo Công văn số 1729/ĐHKT-SĐH ngày 14/07/2020 và 11/ĐHKT-SĐH ngày 04/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Công văn số 218/ĐHKT-SĐH ngày 10/2/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc hướng dẫn thực hiện luận văn Thạc sĩ từ khóa QH-2015-E.CH

Chi tiết
Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2020

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2020

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội thông báo Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn năm 2020

Chi tiết