HỌC TRỰC TUYẾN

Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Thông báo số 2660/TB-ĐHKT ngày 24/08/2021 về việc Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Chi tiết
Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp  của dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 1357/TB-ĐHKT ngày 29/04/2021 về việc tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Chi tiết
Sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Thông báo số 1940/TB-ĐHKT ngày 30/06/2021 về việc sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Chi tiết