CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Thông báo về việc chính thức thực hiện thủ tục hành chính và thu phí sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo cơ chế một cửa tại Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 14:15 21/12/2021

Thông báo số 3913/TB-ĐHKT ngày 8/12/2021 Về việc chính thức thực hiện thủ tục hành chính và thu phí sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo cơ chế một cửa tại Trường Đại học Kinh tế.

Căn cứ thông báo số 3003/TB-ĐHKT, ngày 28/9/2021 về việc chạy thử phần mềm theo cơ chế một cửa cho người học tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

Thực hiện Quyết định số 3897/QĐ-ĐHKT, ngày 7/12/2021 về việc ban hành Quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (File đính kèm).

Nhà trường thông báo chính thức thực hiện thủ tục hành chính và thu phí sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo cơ chế một cửa tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. 

* Mức phí tham gia thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa: 

         - Mức phí tham gia các thủ tục hành chính nói chung: 5.000 VNĐ/dịch vụ. 

         - Mức phí cấp bản sao từ sổ gốc bằng Tiếng Việt: Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm: 10.000 VNĐ/bản sao.

         - Mức phí tham gia lấy các loại giấy tờ bằng Tiếng Anh do Nhà trường cấp theo quy định: 20.000 VNĐ/bản sao.

* Thời gian thu: bắt đầu từ ngày 15/12/2021

* Cách thức sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa:

- Cách thức trực tuyến: sinh viên truy cập cổng: http://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn, bằng tài khoản Mã sinh viên cho lần đầu đăng nhập, chọn vào chức năng “Cổng một cửa” để đăng ký xin xác nhận các loại giấy tờ, hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa (phụ lục kèm theo). 

- Cách thức trực tiếp: Nhà trường cung cấp các biểu mẫu và xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên tại Phòng 502, Nhà E4 vào các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Chi tiết tại đây