TỐT NGHIỆP

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

CV 1830/ĐHKT-ĐT ngày 14/06/2024 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 5/2024

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 5/2024

Quyết định số 1546/QĐ-ĐHKT ngày 24/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình […]

Chi tiết
Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Thông báo số 1471/TB-ĐHKT ngày 20/05/2024 về việc đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao hình thức đào tạo chính quy

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao hình thức đào tạo chính quy

Quyết định số 909/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, […]

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024

Công văn số 692/ĐHKT-ĐT ngày 8/3/2024 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Quyết định số 4866/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng […]

Chi tiết
Dự kiến sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Dự kiến sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Công văn số 4523/ĐHKT-ĐT ngày 07/12/2023 về việc dự kiến sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Chi tiết
Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 3953/TB-ĐHKT ngày 24/10/2023 về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023.

Chi tiết
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao và chuẩn, hình thức đào tạo chính quy Đợt tháng 9 năm 2023 (Bổ sung)

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn, hình thức đào tạo chính quy Đợt tháng 9 năm 2023 (Bổ sung)

Quyết định số 3607/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ngày 29/9/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo […]

Chi tiết
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy Đợt tháng 09 năm 2023

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy Đợt tháng 09 năm 2023

Quyết định số 3606/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ngày 29/09/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo […]

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2023

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2023

Kèm theo Công văn số 3262/ĐHKT-ĐT ngày 08/9/2023 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 09 năm 2023

Chi tiết
Thông báo bổ sung danh sách học viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp  đợt tháng 07 năm 2023

Thông báo bổ sung danh sách học viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 2333/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 07 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết