EMAIL

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email VNU

Trung tâm HTTTKT&QL 18:54 23/12/2021

Tài khoản Email VNU là tài khoản hòm thư điện tử được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc ĐHQGHN cấp cho các cá nhân liên quan đế sử dụng trong xử lý công việc.

Hiện nay Trung tâm ứng dụng CNTT của ĐHQGHN đã hoàn thành việc triển khai và thử nghiệm giải pháp “G-suite for Education” của Google cho email của ĐHQGHN với dung lượng hòm thư (Mailbox) là 30GB, dung lượng lưu trữ tài liệu (Google Drive) là không giới hạn, kèm theo nhiều tiện ích, ứng dụng hữu ích khác của giải pháp “G-suite for Education” phục vụ trao đổi thông tin, dạy và học.

Hình ảnh màn hình đăng nhập tài khoản Email VNU

Địa chỉ đăng nhập: https://mail.vnu.edu.vn

Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý cấp cho người sử dụng

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

Chuyên viên: Lâm Tăng Doan

Số điện thoại liên hệ: 098 667 9385

Email: doanlt@vnu.edu.vn

Chi tiết hướng dẫn sử dụng theo đường link dưới đây:

http://admin.cms.ueb.edu.vn/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=vi&langCode=vi&type=lienpham¤tFolder=%2F&hash=799bf640119ffdbfa968206c9d6ecef8eee14ead&fileName=Huong%20dan%20su%20dung%20VNU_Gmail.pdf