CẨM NANG SINH VIÊN

Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2024 - 2025

Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2024 - 2025

Cuốn Sổ tay học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2024-2025 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn về […]

Chi tiết
Sổ tay sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Sổ tay sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Cuốn Sổ tay sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2023-2024 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn […]

Chi tiết
Quy trình đăng ký sử dụng phòng học, cơ sở vật chất giảng đường

Quy trình đăng ký sử dụng phòng học, cơ sở vật chất giảng đường

Để thuận tiện cho việc đăng ký, sử dụng phòng học, cơ sở vật chất (CSVC) giảng đường nhằm phục vụ cho các hoạt động chung của Sinh viên, CLB, các bạn thực […]

Chi tiết
Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023

Cuốn Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2022-2023 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn […]

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học để khai báo thông tin cá nhân, đăng ký học phần, download đề cương học phần, xem lịch thi, xem kết quả […]

Chi tiết
Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2021-2022

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2021-2022

Cuốn Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2020-2021 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn […]

Chi tiết