KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Lịch trình đào tạo năm học 2023-2024

Lịch trình đào tạo năm học 2023-2024

Ban hành kèm Công văn số 2757/ĐHKT-ĐT ngày 10/8/2023 về việc ban hành lịch trình đào tạo năm học 2023-2024

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch đào tạo áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi.

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC TT 23 áp dụng từ khóa QH-2019-E đến khóa QH-2021-E

Kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC TT 23 áp dụng từ khóa QH-2019-E đến khóa QH-2021-E

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân CLC TT 23 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo bậc cử nhân các ngành CLC […]

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2022-2023

Lịch trình đào tạo năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo lịch trình đào tạo năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 8/8/2022 đến ngày 03/09/2023.

Chi tiết
Khóa đào tạo ngắn hạn  “Truyền thông: Branding - Marketing” - Quý 1/2022

Khóa đào tạo ngắn hạn “Truyền thông: Branding - Marketing” - Quý 1/2022

Mục tiêu: Giúp người học hiểu cách thức truyền thông và triển khai trong các chiến dịch Marketing truyền thông, hiểu khái niệm Branding, Marketing; phân […]

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Công văn số 2690/ĐHKT-ĐT ngày 27/08/2021 về việc Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Công văn số 2120/ĐHKT-ĐT ngày 06/08/2020 về việc lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Công văn số 2165/ĐHKT-ĐT ngày 31/07/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc Lịch trình đào tạo năm học 2019-2020

Chi tiết
Lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Công văn số 2102/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc lịch trình đào tạo năm học 2018-2019

Chi tiết