HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo số 423/TB-ĐHKT ngày 05/02/2024 về việc Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2023-2024

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2023-2024

Thông báo số 417/TB-ĐHKT ngày 05/02/2024 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN thông báo chương trình trao đổi sinh viên/ học viên kỳ mùa Thu năm 2024 của Đại học Kanagawa, Nhật Bản.

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 251/ĐHKT-ĐT ngày 25/01/2024 về việc lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Tiến sĩ, khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS […]

Chi tiết
Công bố điểm học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Công bố điểm học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 249/TB-ĐHKT ngày 25/01/2024 về việc công bố điểm học kỳ I năm học 2023-2024 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc.

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 114/ĐHKT-ĐT ngày 15/01/2024 về việc Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Khóa QH-2023-E (trúng tuyển Đợt 2) Học kỳ I năm học 2023-2024[…]

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 12 năm 2023

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 12 năm 2023

Quyết định số 4869/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2023 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 12 năm 2023

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Quyết định số 4868/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2023 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Chi tiết
Nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2024 - Bậc đào tạo thạc sĩ

Nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2024 - Bậc đào tạo thạc sĩ

Thông báo số 4759/TB-ĐHKT ngày 21/12/2023 về việc nộp văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh năm 2024 - Bậc đào tạo thạc sĩ

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 4683/TB-ĐHKT ngày 19/12/2023 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2023-2024 (đợt 1), Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Đình Uyên

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Trịnh Đình Uyên

Kèm theo Thông báo số 4652/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết