HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Về việc mở cổng đăng ký học lần 2 (bổ sung) học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Về việc mở cổng đăng ký học lần 2 (bổ sung) học kỳ Hè năm học 2023 - 2024

Thông báo số 2232/TB-ĐHKT ngày 17/7/2024 về việc mở cổng đăng ký học lần 2 (bổ sung) học kỳ Hè năm học 2023-2024

Chi tiết
Lịch trình đào tạo Thạc sĩ khóa QH-2024-E.CH đợt 1

Lịch trình đào tạo Thạc sĩ khóa QH-2024-E.CH đợt 1

Trường Đại học Kinh tế thông báo Lịch trình đào tạo khóa QH-2024-E.CH đợt 1

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Thông báo số 2151/TB-ĐHKT ngày 11/7/2024 về việc thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2024-E trúng tuyển đợt 1

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 6 năm 2024

Quyết định số 1976/QĐ-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 6 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 6 năm 2024

Quyết định số 1978/QĐ-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ tháng 6 năm 2024.

Chi tiết
Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐQHGHN tháng 6 năm 2024

Về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế CMU, DSU, GRIGGS, UBI, IMPAC tại ĐQHGHN tháng 6 năm 2024

Quyết định số 1979/QĐ-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho học viên tốt nghiệp các chương trình […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo số 2002/TB-ĐHKT ngày 25/6/2024 về việc Lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ II năm học 2023-2024 (đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thụy

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thụy

Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của ô nhiễm bom mìn đến sinh kế của người dân ở Việt Nam

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến

Tên đề tài: Tác động của stress đến kết quả thực hiện công việc của giảng viên tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Chi tiết