HỌC BỔNG

Thông báo học bổng đầu vào bậc Thạc sĩ dành cho cựu sinh viên UEB năm 2024

Thông báo học bổng đầu vào bậc Thạc sĩ dành cho cựu sinh viên UEB năm 2024

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN thông báo học bổng đầu vào Thạc sĩ năm 2024:

Chi tiết
Chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chương trình thông tin học bổng tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan, Trung Quốc.

Chi tiết
Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Hàng năm, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế được hỗ trợ học bổng do Trường Đại học Kinh tế cấp và do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Chi tiết
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 2318/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản […]

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học viên được hỗ trợ 1,200,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền ở ký túc xá tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí. - Được cấp vé máy bay […]

Chi tiết
Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện nội dung công văn số 2080/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản […]

Chi tiết