LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thụy

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thụy

Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của ô nhiễm bom mìn đến sinh kế của người dân ở Việt Nam

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến

Tên đề tài: Tác động của stress đến kết quả thực hiện công việc của giảng viên tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phạm Hồng Quách

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phạm Hồng Quách

Tên đề tài: Phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Nhật Linh

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Nhật Linh

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Ko Dong Hyun

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Ko Dong Hyun

Đề tài: Studying South Korea's green growth policy and some policy implications for Vietnam

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàng Trọng Trường

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàng Trọng Trường

Tên đề tài luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm thân thiện với môi trường của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp xe ô tô điện tại […]

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Ko Dong Hyun

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Ko Dong Hyun

Tên đề tài luận án: Studying South Korea’s Green Growth Policy and Some Policy Implications for Vietnam

Chi tiết
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thạch Đăng

Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thạch Đăng

Tên đề tài luận án: Vai trò Nhà nước trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển ở thành phố Hải Phòng

Chi tiết