TỐT NGHIỆP

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 11:51 28/06/2023

Kèm theo thông báo số 2162/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ các Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân, Quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ và Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ (từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 06 năm 2023);

Căn cứ Kế hoạch số 1695/KH-ĐHKT ngày 22/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc tổ chức Lễ trao bằng cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023;

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh về thời gian, thủ tục tham gia Lễ trao bằng và nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm

1.1. Thời gian Lễ trao bằng

 - Sáng ngày 13/07/2023 (thứ Năm): 

+ Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ

+ Lễ trao bằng cử nhân Khoa Kinh tế phát triển và Viện Quản trị kinh doanh

 - Chiều ngày 13/07/2023 (thứ Năm):

Lễ trao bằng cử nhân các Khoa: Khoa Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kế toán – Kiểm toán.

1.2. Địa điểm Lễ trao bằng

Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1.3. Chi tiết Lễ trao bằng và phát bằng gốc

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

1

Sáng ngày 13/07/2023

 

7h00 – 8h00

* Cử nhân: Văn phòng Khoa Kinh tế phát triển, Viện Quản trị kinh doanh 

* Thạc sĩ: Văn phòng Khoa Kinh tế chính trị, Viện Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế phát triển

* Tiến sĩ: Phòng Đào tạo 

Nhận lễ phục

 

8h00 – 11h30

Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lễ trao bằng

 

11h30 – 12h30

Phòng họp 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phát bằng gốc và bảng điểm

2

Chiều ngày 13/07/2023

 

12h30 – 13h30

Văn phòng Khoa Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kế toán – Kiểm toán

Nhận lễ phục

 

13h30 – 17h30

Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lễ trao bằng

 

17h30 – 18h00

Phòng họp 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phát bằng gốc và bảng điểm

2. Danh sách sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia Lễ trao bằng: 

- Danh sách sinh viên nhận bằng Cử nhân: Phụ lục 1;

- Danh sách học viên nhận bằng Thạc sĩ: Phụ lục 2

- Danh sách nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ: Phụ lục 3;

3. Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp

3.1. Đăng ký tham dự

- Các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện đăng ký tham dự buổi lễ trao bằng và nhận bằng gốc đầy đủ.

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh: Đăng ký tham dự buổi lễ trao bằng với các khoa/Viện Quản trị kinh doanh trong thời gian từ ngày 26/06 đến trước 11h00 ngày 30/06/2023. 

- Các khoa/Viện QTKD tập hợp danh sách và bổ sung đầy đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 (thông tin gồm: xác nhận tham dự Lễ trao bằng, email, điện thoại) và gửi về Phòng Đào tạo (qua email: hoandd@vnu.edu.vn) trước 16h00 ngày 30/06/2023.

 Lưu ý: Các Khoa/Viện QTKD giữ nguyên các thông tin đã có tại các Phụ lục khi bổ sung thêm thông tin.

3.2. Giấy tờ cần mang theo

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu khi đến nhận bằng tốt nghiệp. 

- Trong trường hợp ủy quyền người khác nhận hộ, đề nghị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (mẫu Giấy ủy quyền tại Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6). 

Người được ủy quyền cần mang theo:

(1) Giấy ủy quyền (có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền có xác nhận của UBND xã/phường hoặc phòng công chứng);

(2) Thẻ sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh;

(3) Bản sao công chứng CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền;

(4) CMND/CCCD của người được ủy quyền;

3.3. Hoàn thành trả nợ sách, học phí (đối với sinh viên)

Sinh viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Trung tâm Thư viện và Tri thức số thuộc ĐHQGHN và hoàn thành đóng học phí theo quy định của Nhà trường trước ngày nhận bằng tốt nghiệp. 

3.4. Nhận bằng sau lễ phát bằng

Sau thời gian trên, SV/HV/NCS đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo (Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào thứ Năm hàng tuần (từ 14h30 đến 16h30).

4. Thông tin chi tiết liên hệ

STT

Đơn vị

Điện thoại

Email

Nội dung liên hệ

1

Viện Quản trị kinh doanh

024.37547506/ máy lẻ 501

vienquantrikinhdoanh.sba@gmail.com

Đăng ký tham gia nhận bằng

2

Khoa Tài chính 

– Ngân hàng

024.37547506/ máy lẻ 551

khanhpd@vnu.edu.vn

3

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

024.37547506/ máy lẻ 407

nhquang@vnu.edu.vn

4

Khoa Kế toán – Kiểm toán

024.37547506/ máy lẻ 707

anhtk@vnu.edu.vn

5

Khoa Kinh tế chính trị

024.37547506/ máy lẻ 101

vananhnguyen@vnu.edu.vn

6

Khoa Kinh tế phát triển

024.37547506/ máy lẻ 309

phuonghoatt@vnu.edu.vn

7

Phòng Kế hoạch – Tài chính

024.37547506/ máy lẻ 404

ngatrinh@vnu.edu.vn

Giải đáp về học phí

Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh biết và thực hiện./.

>> Xem Thông báo tại đây.

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

CV 1830/ĐHKT-ĐT ngày 14/06/2024 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 5/2024

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy tháng 5/2024

Quyết định số 1546/QĐ-ĐHKT ngày 24/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình ...

Chi tiết
Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Thông báo số 1471/TB-ĐHKT ngày 20/05/2024 về việc đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 06 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao hình thức đào tạo chính quy

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao hình thức đào tạo chính quy

Quyết định số 909/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, ...

Chi tiết
Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024

Dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024

Công văn số 692/ĐHKT-ĐT ngày 8/3/2024 về việc dự kiến tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024

Chi tiết
Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Quyết định số 4866/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn và thứ hai (bằng ...

Chi tiết
Dự kiến sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Dự kiến sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Công văn số 4523/ĐHKT-ĐT ngày 07/12/2023 về việc dự kiến sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Chi tiết
Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 3953/TB-ĐHKT ngày 24/10/2023 về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023.

Chi tiết
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo  chất lượng cao và chuẩn, hình thức đào tạo chính quy Đợt tháng 9 năm 2023 (Bổ sung)

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn, hình thức đào tạo chính quy Đợt tháng 9 năm 2023 (Bổ sung)

Quyết định số 3607/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ngày 29/9/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo ...

Chi tiết