BẢO HIỂM Y TẾ

Thông báo yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Thông báo yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số trước ngày 10/10/2022.

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên QH-2022-E

Thông báo về việc thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên QH-2022-E

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN yêu cầu Tân sinh viên QH-2022-E cần thực hiện kê khai thông tin để Nhà […]

Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên và lịch thu BHYT đợt tháng 05/2022

Thông báo danh sách sinh viên và lịch thu BHYT đợt tháng 05/2022

Thực hiện Công văn số 1011/ĐHKT-CTSV ngày 08/04/2022 về việc thực hiện tham gia BHYT sinh viên đợt tháng 05/2022, Nhà trường thông báo tới các đơn vị liên […]

Chi tiết
Tham gia BHYT sinh viên đợt tháng 05 năm 2022

Tham gia BHYT sinh viên đợt tháng 05 năm 2022

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 05 năm 2022 cho sinh viên như sau:

Chi tiết
Kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Công văn số 3002/ĐHKT-CTSV ngày 28/9/2021 V/v kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Chi tiết
Thông báo tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022

Thông báo tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Công văn số 3548/ĐHKT-CTSV ngày 12/11/2021 V/v kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Chi tiết