SINH VIÊN

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, TNTT

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp […]

Chi tiết
Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2023 - 2024 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp […]

Chi tiết
Chương trình học bổng TMSC năm 2024

Chương trình học bổng TMSC năm 2024

Căn cứ công văn số 03/HB/TMSC ngày 17 tháng 05 năm 2024 của Công ty TNHH Công nghệ Y tế TMSC Việt Nam về việc học bổng TMSC 2024, Nhà trường thông báo […]

Chi tiết
Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường […]

Chi tiết
Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024

Chi tiết
Chương trình học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Chương trình học bổng Hội Cựu sinh viên năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo về Chương trình học bổng của Hội Cựu sinh viên năm học 2023-2024 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên […]

Chi tiết
Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07.2024

Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07.2024

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 07.2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2024 - 2025

Thực hiện nội dung công văn số 1798/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 06 tháng 05 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ […]

Chi tiết
Chương trình học bổng KBSV năm học 2023-2024

Chương trình học bổng KBSV năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 1762/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc triển khai Chương trình […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Annex học kỳ II năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Annex học kỳ II năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo Quyết định trao học bổng Annex học kỳ II năm học 2023-2024 kèm danh sách sinh viên nhận học bổng.

Chi tiết
10 sinh viên Trường Đại học Kinh tế xuất sắc nhận học bổng "The Best of MB Chasing" năm 2024

10 sinh viên Trường Đại học Kinh tế xuất sắc nhận học bổng "The Best of MB Chasing" năm 2024

Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức Lễ trao học bổng “The Best of MB Chasing” 2024 cho sinh viên các trường đại học xuất sắc địa bàn Hà Nội.

Chi tiết