PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Vũ Thanh Huyền

16:28 03/05/2024

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1976

Học vị: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: huyenvt@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Vũ Thanh Huyền hiện là chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Là Cử nhân ngành Kế toán- Học viện tài chính (năm 1997 ).  Từ năm 1997 đến 2014, công tác Phòng kế toán – Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại VCCI (Phòng Thương mại và CNVN) với 11 năm làm lãnh đạo phòng kế toán, 17 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và CNVN(Năm 2004, 2008, 2009). Từ năm 2015 đến nay, công tác tại phòng KHTC – Trường Đại Học Kinh tế - ĐHQGHN.
Hiện phụ trách trực tiếp mảng: Thanh toán hoạt động NCKH, HTPT; hoạt động kho bạc, ngân hàng

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Kế toán- Học viện tài chính (1997).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đạt thành tích xuất sắc Năm học 2017-2018, Năm học 2020-2021.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2017-2018, Năm học 2019-2020.