PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Hồ Sĩ Lưu

16:35 23/12/2021

Trưởng phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1980

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: luuhs@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS. Hồ Sĩ Lưu hiện là Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, ông đã từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục: Phó trưởng phòng phụ trách, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; trong lĩnh vực sản xuất: thành viên Ban kiểm soát CTCP tôn mạ Vnsteel Thăng Long - TCT thép Việt Nam, trưởng ban kế toán NM thép mạ kẽm mạ màu Lilama; trong lĩnh vực xây lắp: kế toán tổng hợp, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán CTCP Lilam Hà Nội - TCT lắp máy Việt Nam.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2010).

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Trường  Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (2020).

Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Tài chính - Kế toán.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2016-2017.

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội năm học 2016-2017, năm 2020, Giai đoạn 2015-2020.

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học: 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2018-2019.

Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2019-2020.