PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Nguyễn Thị Minh Hương

16:32 03/05/2024

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1977 

Học vị: Cử nhân 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

Email: minhhuongnt@vnu.edu.vn 

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Nguyễn Thị Minh Hương hiện là chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Trước khi chính thức làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có 18 năm làm kế toán tại Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc trong đó có 7 năm (từ 2012 đến 2019) là kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Hiện phụ trách trực tiếp mảng: Kế hoạch nhiệm vụ, KPIs của Trường, Thanh toán mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, dự án cải tạo sửa chữa.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân kế toán Trường Đại học Thương mại (1995-1999).

Cử nhân ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Nội (1999).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chuyên viên tiêu biểu Năm học 2020-2021.