PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trịnh Thị Thúy Nga

16:18 03/05/2024

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1993 

Học vị: Thạc sỹ 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

Email: ngatrinh@vnu.edu.vn 

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ThS Trịnh Thị Thúy Nga hiện là chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính. Là Thạc sỹ Ngành Quản trị Kinh doanh năm 2019 tại trường Đại học Ngoại Thương. Từ năm 2015-2019 Công tác tại Phòng Đào tạo trường Đại học Thăng Long. Từ năm 2019 đến nay làm việc tại phòng KHTC - trường Đại Học Kinh Tế, ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân Kế Toán, Đại học Lao động - Xã hội.

Thạc sỹ Ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại Thương (2019).