PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Thị Thanh Hoa

16:20 23/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1983

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: ptthoa@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Hoa hiện là chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Tốt nghiệp Học viện tài chính chuyên ngành kế toán. Hoàn thành thạc sĩ quản lý Kinh tế năm 2016 tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Từ năm 2005-2013 là kế toán viên tại ngân hàng DAB (DongA Commercial Joint Stock Bank). Từ năm 2013- nay làm việc tại phòng Kế hoạch tài chính vị trí thủ quỹ.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tốt nghiệp Học viện tài chính chuyên ngành kế toán. 

Thạc sĩ quản lý Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2016).