PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Nguyễn Thị Thảo

16:25 23/12/2021

Chuyên viên 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1992

Học vị: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: nguyenthao@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bà Nguyễn Thị Thảo hiện là chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (kế toán viên); Ủy viên ban thường vụ Công đoàn trường ĐH kinh tế - ĐHQGHN. Là cử nhân kế toán Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (năm 2014). Từ năm 2014 - 2018: kế toán tại công ty cổ phần Dịch vụ và vận tải Bảo Châu ; Từ năm 2019 - nay: công tác tại phòng Kế hoạch Tài chính , Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. Hiện phụ trách mảng liên kết quốc tế (CITE) 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Kế toán trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (2014).

Đang theo học Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (2019).

Đang theo học Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Trường Ngoại ngữ - ĐHQGHN (2019).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Có thành tích xuất sắc Năm học 2019-2020.