BÀI BÁO QUỐC TẾ

Nhận thức về việc loại bỏ lãng phí dịch vụ để hướng tới quản trị tinh gọn tại SMEs Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế 15:42 15/09/2022

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi môi trường kinh doanh được rộng mở và các đối thủ cạnh tranh luôn luôn cho thấy sự phát triển. Bài toán tận dụng nguồn lực với mức hiệu quả hoạt động cao nhất được đặt ra cho bất kỳ tổ chức nào hướng đến sự phát triển bền vững và trong đó, quản trị tinh gọn được coi là giải pháp được đề xuất cho các doanh nghiệp. 

Nghiên cứu “Perception of Eliminating Service Waste for Better Efficiency and Towards Lean Management in Vietnamese SMES” của Nguyễn Khánh Huy và Nguyễn Đức Xuân đăng trên tạp chí Webology Vol. 18, No. 2 (2021) tập trung vào một khía cạnh quan trọng của quản trị tinh gọn, đó là vấn đề loại bỏ lãng phí. Góc nhìn được xây dựng từ cảm nhận của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam (chiếm hơn 90% số lượng doanh nghiệp đang hoạt động) về các loại lãng phí cơ bản trong kinh doanh với mục tiêu nghiên cứu là chỉ ra mối quan hệ giữa cảm nhận về loại bỏ lãng phí và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên. Mẫu khảo sát bao gồm đại diện của 237 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên thị trường Việt Nam. Số liệu được thu thập được phân tích với phần mềm SPSS 26.

Nghiên cứu được thực hiện và chứng minh một số kết quả như sau: 

(1) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đã có nhận thức đáng kể về vấn đề loại bỏ lãng phí trong hoạt động.

(2) Các loại lãng phí về năng lực của con người, lãng phí về động tác và lãng phí về khuyết tật được chứng minh là những loại lãng phí ảnh hưởng đáng kể nhất đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

(3) Lãng phí tồn kho không có nhiều tác động tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, bài báo hướng đến việc đề xuất khuyến nghị dành cho các hoạt động của doanh nghiệp. 

Đầu tiên, nhận thức về loại bỏ lãng phí cần được xây dựng bài bản trong mỗi doanh nghiệp với vai trò quan trọng của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đây có thể là bước đi đầu tiên trong việc áp dụng quản trị tinh gọn để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững tổ chức. Với việc kết quả nghiên cứu chỉ ra sự cảm nhận của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam về vấn đề loại bỏ lãng phí đang ở mức tích cực, các nghiên cứu trong tương lai về công tác áp dụng quản trị tinh gọn có thể được tìm hiểu kỹ càng hơn. 

Hai là, với việc chỉ ra các nhóm lãng phí đang có ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực cũng cần được chú trọng hơn, đặc biệt đối với những lãng phí liên quan đến kỹ năng của nhân viên cho thấy sự chưa phù hợp trong sắp xếp công việc và đây được xem là vấn đề cần giải quyết trong các doanh nghiệp hiện đại. Cuối cùng, các vấn đề liên quan đến tồn kho không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt và chưa tạo ra những ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 

Thông tin tác giả

ThS. Nguyễn Khánh Huy hiện công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, hướng nghiên cứu chính là Quản trị dịch vụ, Quản trị Sản xuất và Tác nghiệp, Quản trị Marketing. 

TS. Nguyễn Đức Xuân hiện công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, hướng nghiên cứu chính là Quản trị chiến lược, Quản trị công ty và Quản trị nguồn nhân lực. 

Thông tin bài báo

Huy Khanh Nguyen and Xuan Duc Nguyen (2022). Perception of Eliminating Service Waste for Better Efficiency and Towards Lean Management in Vietnamese SMES. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ xe buýt của sinh viên tại Hà Nội

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ xe buýt của sinh viên tại Hà Nội

Hệ thống giao thông công cộng, bao gồm cả xe buýt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường. Do đó, nghiên ...

Chi tiết
Mô hình mạng phát hiện cải tiến dựa trên phương pháp YOLOv5 để cảnh báo an toàn trong công trường

Mô hình mạng phát hiện cải tiến dựa trên phương pháp YOLOv5 để cảnh báo an toàn trong công trường

Đảm bảo an toàn cho người lao động là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác quản lý công trường. Do đó, TS. Trần Nguyễn Ngọc Cương, PGS.TS. Trần Đức Học, TS. ...

Chi tiết
Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của thiên thần kinh doanh vào Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của thiên thần kinh doanh vào Việt Nam

Với mục đích tìm hiểu, so sánh và đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu thuộc ...

Chi tiết
Vai trò của văn hóa trong quyết định ban hành đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Vai trò của văn hóa trong quyết định ban hành đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương

Đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency - CBDC) ngày càng trở nên phổ biến, nhưng sự hiểu biết về lý do tại sao các quốc ...

Chi tiết
Kiểm định tác động phi tuyến tính của nợ nước ngoài lên quá trình hội tụ kinh tế

Kiểm định tác động phi tuyến tính của nợ nước ngoài lên quá trình hội tụ kinh tế

Sử dụng dữ liệu từ 201 quốc gia giai đoạn 1990-2020, nghiên cứu “Examining the non-linear impact of external debt on economic convergence” của Lê Hồng ...

Chi tiết
Kiểm chứng hiệu ứng lan tỏa giữa biến động giá dầu, lợi nhuận thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam và Mỹ

Kiểm chứng hiệu ứng lan tỏa giữa biến động giá dầu, lợi nhuận thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam và Mỹ

Sử dụng dữ liệu từ thị trường Mỹ và Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, nghiên cứu “Dynamic spillovers between oil price, stock market, and investor sentiment: ...

Chi tiết
COVID-19 và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người Việt Nam trong an toàn vệ sinh thực phẩm

COVID-19 và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người Việt Nam trong an toàn vệ sinh thực phẩm

Hai năm trở lại đây, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khủng hoảng và biến động với nhiều người trên toàn thế giới. Theo ước tính của tổ chức Our World ...

Chi tiết
Các nhân tố tác động tới phát triển du lịch bền vững: Nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ninh

Các nhân tố tác động tới phát triển du lịch bền vững: Nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ninh

Du lịch đã và đang là ngành kinh tế có sự phát triển mạnh nhất trên thế giới với tiềm năng và những đóng góp to lớn trên nhiều phương diện. Du lịch tạo ...

Chi tiết
Determinants of Swidden communities’ land-use decision-making for different crops in Son La and Nghe An provinces, Vietnam

Determinants of Swidden communities’ land-use decision-making for different crops in Son La and Nghe An provinces, Vietnam

Xung đột lợi ích giữa bảo tồn rừng và sinh kế của các cộng đồng dân cư ở Việt Nam đã được công nhận rộng rãi bởi các nhà hoạch định chính sách và học giả. ...

Chi tiết