NCKH SINH VIÊN

Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2023 – 2024

Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2023 – 2024

Thực hiện chỉ đạo của BGH về công tác tổ chức Hội nghị NCKH SV cấp Trường, với mục đích thúc đẩy phong trào học tập và nâng cao khả năng tự nghiên cứu […]

Chi tiết
Thông báo áp dụng phần mềm chống đạo văn trong hoạt động NCKHSV

Thông báo áp dụng phần mềm chống đạo văn trong hoạt động NCKHSV

Thông báo số 425/TB-ĐHKT ngày 06/02/2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc về việc áp dụng phần mềm chống đạo văn trong hoạt động NCKHSV.

Chi tiết
Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2022 – 2023

Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2022 – 2023

Thực hiện chỉ đạo của BGH về công tác tổ chức Hội nghị NCKH SV cấp Trường, với mục đích thúc đẩy phong trào học tập và nâng cao khả năng tự nghiên cứu […]

Chi tiết
Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 793/HD-ĐHQGHN ngày 29 tháng 09 năm 2017 V/v hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Hội nghị phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Hội nghị phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Với mục đích thúc đẩy phong trào nghiên cứu, giúp cho sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức đã học, làm quen với các phương pháp tư duy và phân tích những […]

Chi tiết
RCES với dấu ấn “Chuyên mục nghiên cứu khoa học sinh viên”

RCES với dấu ấn “Chuyên mục nghiên cứu khoa học sinh viên”

Nghiên cứu khoa học (NCKH) thường được những bạn trẻ gắn với định kiến là khô khan, thế nhưng ở một góc độ khác, chúng ta có thể coi đó là một “chuỗi hành […]

Chi tiết
 Á quân Giải thưởng NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN 2021 gọi tên sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Á quân Giải thưởng NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN 2021 gọi tên sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là 1 trong 20 đề tài ấn tượng nhất và đã xuất sắc […]

Chi tiết