BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước từ tháng 4-tháng 9 năm 2023

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước từ tháng 4-tháng 9 năm 2023

Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ tháng 4-tháng 9 năm 2023. […]

Chi tiết
Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2022

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2022

Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trong năm 2022.

Chi tiết
Thực trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. […]

Chi tiết
Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước 6 tháng đầu năm 2022

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước 6 tháng đầu năm 2022

Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết
Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2021

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2021

Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2021.

Chi tiết
Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước 6 tháng đầu năm 2021

Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước 6 tháng đầu năm 2021

Danh sách bài báo đăng các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 6 tháng đầu năm 2021.

Chi tiết
Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2020

Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2020

Danh sách bài báo đăng các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2020.

Chi tiết
Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2019

Danh mục các bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2019

Danh sách bài báo đăng các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2019.

Chi tiết