KỶ YẾU HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ASEAN International Sandbox Conference 2023: “Đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực ASEAN”

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ASEAN International Sandbox Conference 2023: “Đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực ASEAN”

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ASEAN International Sandbox Conference 2023: “Đổi mới và phát triển bền vững trong khu vực ASEAN”

Chi tiết
Kỷ yếu hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021

Kỷ yếu hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021

Ngày 29/7/2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Friedrich Naumann Foundation […]

Chi tiết
Hội thảo quốc tế “Thương mại và đầu tư quốc tế hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”

Hội thảo quốc tế “Thương mại và đầu tư quốc tế hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”

Đây là Hội thảo thứ 9 nằm trong chuỗi Hội thảo thường niên về Hội nhập Kinh tế quốc tế CIECI (Conference on International Economic Cooperation and Integration) […]

Chi tiết
Diễn đàn kinh tế và thương mại Việt - Anh

Diễn đàn kinh tế và thương mại Việt - Anh

Sáng 21/10/2021, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế […]

Chi tiết
Kỷ yếu hội thảo quốc tế FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Kỷ yếu hội thảo quốc tế FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Ngày 8/10/2021, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Thương mại và Ban quản lý Khu Kinh […]

Chi tiết
Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á

Ngày 10/9/2021, Hội thảo quốc gia do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp đăng cai tổ chức sẽ thảo luận các vấn đề đang được xã hội quan tâm liên quan […]

Chi tiết
Kỷ yếu hội thảo: Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu: lý luận và thực tiễn

Kỷ yếu hội thảo: Quản trị thông minh trong môi trường phức hợp toàn cầu: lý luận và thực tiễn

Với sứ mệnh đào tạo lãnh đạo và doanh nhân có tư duy hiện đại và hành động hiệu quả, qua đó góp một phần nhỏ bé vào việc thực hiện khát vọng đưa đất nước […]

Chi tiết
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách lần thứ 8 (ICECH2020)

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách lần thứ 8 (ICECH2020)

Với mong muốn tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo […]

Chi tiết