BẢN TIN KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Bản tin Kinh tế Phát triển số 2(2021)

Bản tin Kinh tế Phát triển số 2(2021)

Bản tin Kinh tế Phát triển số 2(2021) mang chủ đề “Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp có trách nhiệm, hội nhập kinh tế quốc tế” cung cấp thông tin về các […]

Chi tiết
Bản tin Kinh tế Phát triển, số 1 (2021)

Bản tin Kinh tế Phát triển, số 1 (2021)

Vừa qua, ngày 22/6/2021, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN xuất bản Bản tin Kinh tế phát triển theo giấy […]

Chi tiết