KINH TẾ TUẦN HOÀN

Tọa đàm khoa học "Carbon emissions and energy transition"

Tọa đàm khoa học "Carbon emissions and energy transition"

Tọa đàm nhằm thảo luận kết quả nghiên cứu của giảng viên liên quan tới Carbon emissions and energy transition, lấy ý kiến chuyên gia trong nước và quốc […]

Chi tiết
Phát triển kinh tế xanh tại các làng nghề - yêu cầu tất yếu trong hội nhập

Phát triển kinh tế xanh tại các làng nghề - yêu cầu tất yếu trong hội nhập

Đây là nội dung đã được đề cập trong chương trình “Dòng chảy kinh tế” của kênh VOV1 - Đài tiếng nói Việt Nam với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn An Thịnh […]

Chi tiết