NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

 Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Đại học Quốc Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh […]

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, […]

Chi tiết
 Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến […]

Chi tiết
 Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm nghiên cứu được thành lập vào năm 2014, do PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN làm trưởng nhóm. Với những nỗ lực và kết quả đạt […]

Chi tiết