NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

12:18 29/11/2021

Nhóm được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Nội dung hoạt động

 • Nghiên cứu các lý thuyết, mô hình, phương pháp, kỹ thuật quản trị tiên tiến hiện đại và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhằm giúp các doanh nghiệp/ tổ chức ở Việt Nam nâng cao đột phá năng suất và hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng sản phẩm và hàng hóa Việt Nam hướng sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam theo hướng số hóa.

2. Định hướng hoạt động giai đoạn 2020 - 2025

 • Xây dựng các khung phân tích theo cách tiếp cận quốc tế về chuyển đổi số các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào quá trình, con người, các kỹ thuật ứng dụng tin học và kỹ thuật số.
 • Xây dựng các khung phân tích theo cách tiếp cận quốc tế và các bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động quản trị và chất lượng sản phẩm & dịch vụ nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao đột phá kết quả hoạt động và sản phẩm & dịch vụ các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam thuộc các lĩnh vực: ô tô, cơ khí, điện, điện tử
 • Đánh giá tác động và đề xuất các phương pháp triển khai áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng sáng tạo các hệ thống, phương pháp quản trị tiên tiến hiện đại của thế giới (Nhật Bản, Hoa Kỳ) vào hoàn cảnh thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam như: ISO 9000, ISO 31000, TQM, 5S, Kaizen, Lean, Six Sigma,
 • Phát triển các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến sự hài lòng và trung thành của khách hàng trong một số lĩnh vực dịch vụ trọng điểm như dịch vụ du lịch, khách sạn, phân phối, bán lẻ, viễn thông, vận tải, hậu cần.
 • Xây dựng và triển khai bộ chỉ số đo lường sự hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Index - CSI) đối với một số sản phẩm chủ lực và dịch vụ trọng điểm Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp nhận dạng hiện trạng và cải tiến & đổi mới chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng hóa Việt Nam
 • Xây dựng các tài liệu công nghệ quản trị dựa trên các kết quả nghiên cứu để chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm báo cáo nghiên cứu, cẩm nang áp dụng triển khai các hệ thống, phương pháp, mô hình, kỹ thuật quản trị tiên tiến trên thế giới tại các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Các thành viên

PGS.TS. Phan Chí AnhTrường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
TS. Nguyễn Thu HàTrường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
PGS.TS. Nhâm Phong TuânTrường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
ThS. Nguyễn Khánh HuyTrường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
ThS. Lê Thị Tú AnhTrường Đại học Thương Mại
ThS. Nguyễn Anh HàoĐại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
PGS.TS.Nguyễn HoàngTrường Đại học Thương Mại
PGS.TS. Lê Thái PhongTrường Đại học Ngoại thương Hà Nội
PGS.TS. Phạm Thị Thành HồngTrường Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS. Matsui YoshikiĐại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
GS.TS. Ang Soo Keng JamesĐại học Quốc gia Singapore

4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIAI ĐOẠN 2015-2020

a) Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đã và đang thực hiện 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG và cấp Nhà nước về các chủ đề nâng cao năng suất chất lượng.

 1. Đề tài cấp Đại học Quốc gia (2016-2018) “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị sản xuất hiệu suất cao tại một số doanh nghiệp sản xuất chế tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp trọng điểm Việt Nam”. Mã số QG.16.53. Thời gian thực hiện 2016-2018. Đã hoàn thành. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Chí Anh. Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 2. Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) “Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng hướng tới phát triển bền vững các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế”. Mã số 502.02-2016.04. Thời gian thực hiện 2017-2019. Đã hoàn thành. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Chí Anh. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, VNU-UEB.
 3. Đề tài cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội “Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng dịch vụ trong bối cảnh phát triển nền công nghiệp 4.0: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng trong nước và một số gợi ý cho Việt Nam”. Mã số: QG.19.44. Thời gian thực hiện 2019-2021.Đang triển khai. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Chí Anh. Tổ chức chủ trì: VNU-UEB
 4. Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) “Chất lượng dịch vụ thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu lý thuyết và xây dựng mô hình đánh giá”. Mã số 502.02-2018.306. Thời gian thực hiện 2019-2021. Đang triển khai. Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thu Hà. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, VNU-UEB.
 5. Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) “Vai trò của liên kết chuỗi cung ứng bằng công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất chế tạo - Những vấn đề lý luận cơ bản và bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam”. Mã số 502.02-2020.19. Thời gian thực hiện 2020-2022. Đang triển khai. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Chí Anh. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu quản trị Kinh doanh, VNU-UEB
 6. Đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) “Năng suất dịch vụ du lịch hướng tới sự hài lòng khách hàng và phát triển bền vững: Cơ sở lý luận và mô hình phân tích”. Mã số 502.02-2019.02. Thời gian thực hiện 2019-2021. Đang triển khai. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hoàng. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu quản trị Kinh doanh, VNU-UEB
 7. Đề tài Ủy ban Nhân dân Thành Phố Đà Nẵng Giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Mã số. Thời gian thực hiện 2019-2021. Đang triển khai. Đồng chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Chí Anh (Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Đơn vị phối hợp: Trung tâm Nghiên cứu quản trị Kinh doanh, VNU-UEB).

b) Công bố quốc tế

Trong giai đoạn 2015-2020, Nhóm nghiên cứu đã công bố hơn 50 ấn phẩm quốc tế và trong nước trong đó có 16 bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus và 3 sách chuyên khảo là sản phẩm của các đề tài nghiên cứu.

16 Bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus

 1. Phan Chi Anh, Nguyen Anh Hao, Trieu Dinh Phuong, Nguyen Thu Ha, Yoshiki Matsui (2019) “Impact of supply chain quality management practices on operational performance: empirical evidence from manufacturing companies in Vietnam”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol.24.No.6, pp. 855–871.
 2. Phan Chi Anh, Nguyen Thu Ha, Nguyen Anh Hao, Yoshiki Matsui (2019) “Effect of Total Quality Management Practices and JIT Production Practices on Flexibility Performance: Empirical Evidence from International Manufacturing Plants”, Sustainability, Vol.11, pp. 2071-1050.
 3. Nguyen Ngoc Anh, Trieu Dinh Phuong, Phan Chi Anh, Matsui Yoshiki (2019) “The relationship between human resource management practices and manufacturing flexibility: empirical evidence from manufacturing companies in Vietnam”, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol.26, No.4, pp.394-415.
 4. Hoang Trong Hoa, Nguyen Thu Ha, Phan Chi Anh, Phan Huy Duong, Le Thai Phong  (2019) “Continuous Improvement: An Empirical Review in Vietnam”, Economics Bulletin, Vol. 39, No.2, pp.1202-1214.
 5. Nguyen Anh Hao, Nguyen Hoang, Nguyen Thu Ha, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui (2019) “Empirical study on the role of collaboration in new product development in manufacturing companies”, International Journal for Quality Research, Vol. 12, No.2. pp. 363-384.
 6. Nguyen Ngoc Anh, Trieu Dinh Phuong, Phan Chi Anh, Matsui Yoshiki (2019) “The relationship between human resource management practices and manufacturing flexibility: empirical evidence from manufacturing companies in Vietnam”, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol.26, No.4, pp. 394-416.
 7. Nguyen Hue Minh, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui (2018) “Supply chain management in developing countries: empirical evidence from Vietnamese manufacturing companies”, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 24, No. 4, pp.566–584.
 8. Nguyen Thu Ha, Nguyen Hoang, Nguyen Duc Nhan, Phan Chi Anh (2018) “Determinants for Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Vietnamese Life Insurance setting”, Sustainability, Vol. 10, No. 4, pp.1151, ISSN: 2071-1050.
 9. Nguyen Hue Minh, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui (2018) “Contribution of Quality Management Practices to Sustainability Performance of Vietnamese Firms”, Sustainability, Vol. 10, No.2, pp.375, ISSN: 2071-1050.
 10. Nguyen Anh Hao, Nguyen Hoang, Nguyen Thu Ha, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui (2018) “Empirical study on the role of collaboration in new product development in manufacturing companies”, International Journal for Quality Research, Vol. 12, No. 2, pp.363-384, ISSN: 1800-6450.
 11. Phan Chi Anh, Nham Phong Tuan, Hoang Trong Hoa (2017) “Relationship between manufacturing strategy and firm performance: the empirical study of Vietnamese manufacturing plants”, Economic Annals-XXI, Vol. 166, No. 7/8, pp41-45.
 12. Ayman Bahjat Abdallah, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui (2016) “Investigating the Effects of Managerial and Technological Innovations on Operational Performance and Customer Satisfaction of Manufacturing Companies”, International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 10, No. 2/3, pp. 153-183. ISSN: 1728-6220.
 13. Phan Chi Anh, Minh Hue Nguyen, Hoa Vu Mai Luong, Yoshiki Matsui (2016) “ISO 9000 implementation and performance: empirical evidence from Vietnamese companies”, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 18, No. 1, pp. 53-77, ISSN: 1746-6474.
 14. Phan Chi Anh, Nham Phong Tuan (2015) “Impact of service quality on customer satisfaction of automated teller machine service: case study of a private commercial joint stock bank in Vietnam,” Business: Theory and Practice, Vol.16, No.3, pp. 280-289. ISSN 1648-0627
 15. Jing Zeng, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui (2015) “The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study”, International Journal of Production Economics, Vol. 162, pp. 216-226, ISSN: 0925-5273.
 16. Ayman Bahjat Abdallah, Chi Anh Phan, and Yoshiki Matsui (2015) “Investigating the effects of managerial and technological innovations on operational performance and customer satisfaction of manufacturing companies”, International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 8, No.4, pp. 133 – 151.

Sách chuyên khảo

 1. “Sản xuất hiệu suất cao - Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và hàm ý cho Việt Nam”, NXB Lao động - Xã hội (2018), Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà (Đồng chủ biên)
 2. “Chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp Việt Nam”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Phan Chí Anh (Chủ biên)
 3. “Quản trị sản xuất tinh gọn: Một số kinh nghiệm thế giới”.Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Phan Chí Anh (Chủ biên)

c) Hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

 1. Hợp đồng tư vấn tái cấu trúc tổ chức thông qua xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ tại Công ty Khoáng Sản Núi Pháo, Tập đoàn MASAN, 2015
 2. Hợp đồng tư vấn tái cấu trúc tổ chức, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Thông tin M1, Tập đoàn VIETTEL, 2016-2018
 3. Hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống BSC/KPI tại Công ty Lưới điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, 2017-2018
 4. Đào tạo nâng cao hiệu quả hệ thống chất lượng tại Công ty VICONSTONE, 2018
 5. Đào tạo cải tiến năng suất tại Ngân hàng VIETCOMBANK, 2019
 6. Đào tạo và triển khai cải tiến năng suất 5S tại Công ty Khoáng Sản Núi Pháo, Tập đoàn MASAN, 2018-2019

d) Hoạt động hợp tác quốc tế

Tăng cường với tác quốc tế với Trường Đại học Quốc gia Yokohama và Trường Đại học Quốc Gia Singapore. Gắn kết hoạt động hợp tác quốc tế của Nhóm nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị kinh doanh và Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản với hoạt động của Viện QTKD, hỗ trợ hoạt động thực tập thực tế của sinh viên QTKD tại Nhật Bản từ 2015-2019 với 5 đoàn và hơn 60 sinh viên sang thực tập tại Nhật Bản. Tổng kinh phí hỗ trợ của Trường Đại học Quốc Gia Yokohama là hơn 2 tỷ VND.

Các đối tác chính:

 • Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
 • Tổng cục Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng
 • Công ty tư vấn quản trị QM&E Hàn Quốc

e) Tổ chức hội thảo quốc tế & quốc gia

 • Tháng 12/2019: Hội thảo quốc tế ”Năng suất chất lượng trong kỷ nguyên chuyển đổi số”. Đối tác đồng tổ chức: Trường Đại học Quốc Gia Yokohama, Nhật Bản; Tổng cục Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT.
 • Tháng 9/2018: Hội thảo quốc tế “Quản trị theo phong cách Nhật Bản tại châu Á: Vượt qua rào cản văn hóa” (lần thứ 2). Đối tác đồng tổ chức: Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản; Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.
 • Tháng 9/2017: Hội thảo quốc tế: “Quản trị theo phong cách Nhật Bản tại Châu Á: Vượt qua rào cản Văn hóa” (lần thứ 1). Đối tác đồng tổ chức: Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.
 • Tháng 9/2016: Hội thảo Quốc tế “Quản trị theo phong cách Nhật Bản tại Châu Á: phát triển hợp tác kinh doanh tại Việt Nam”. Đối tác đồng tổ chức: Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

 Tổ chức các buổi hội thảo khoa học, toạ đàm chuyên môn
Giao lưu, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo với các trường đại học, các đối tác & các doanh nghiệp quốc tế
Các sách chuyên khảo đã xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023

Quyết định số 230/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới ...

Chi tiết
Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023

Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023

Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023 do Nhóm nghiên cứu mạnh về năng suất chất lượng lao ...

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu Kinh tế phát triển"

Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu Kinh tế phát triển"

Ngày 15/6/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023. Hội nghị nhằm triển khai chiến lược, ...

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị” tổ chức thành công khóa đào tạo

Nhóm nghiên cứu mạnh “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị” tổ chức thành công khóa đào tạo

Trong khuôn khổ hoạt động chuyên môn của nhóm nghiên cứu mạnh (NCM) cấp ĐHQGHN năm 2023, nhóm NCM “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong ...

Chi tiết
 Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Đại học Quốc Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh ...

Chi tiết
 Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến ...

Chi tiết
 Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm nghiên cứu được thành lập vào năm 2014, do PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN làm trưởng nhóm. Với những nỗ lực và kết quả đạt ...

Chi tiết