CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

DANH MỤC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Phòng NCKH&HTPT 16:37 29/11/2021

TT

Tên sản phẩm

Kết quả chuyển giao công nghệ TMH

Đối tác

Báo cáo chuyển giao
1Luận cứu khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam; mã số: KX.01.09/16-20Báo cáo tổng hợpBan Quản lý Kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn
Ban Kinh tế TW
Cục Xuất nhập khẩu
2Phân bố nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp; mã số: KX.04.14/16-20Báo cáo tổng hợpBan Kinh tế TW
Hội đồng Lý luận TW
3"Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai"
mã số: BĐKH.12/16-20
Báo cáo tổng hợpTỉnh Đồng Nai
Cục Tài nguyên nước
4Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và phúc lợi gia đình Việt Nam: phân tích kinh tế lượng vĩ mô với dữ liệu mảng 
Mã số: 502.99-2015.10
Báo cáo tổng hợpCục thông tin
5Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ tích hợp mới: ứng dụng trong đánh giá năng lực giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã số: 502.01-2015.16
Báo cáo tổng hợpCục thông tin
6Nghiên cứu thực chứng về mối quan hệ giữa chia sẻ trí thức cá nhân, đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam;
Mã số: 502.02-2016.03
Báo cáo tổng hợpCục thông tin
7Nghiên cứu mô hình ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp và tổ chức dựa trên tích hợp lý thuyết mô phỏng và phương pháp Quản trị tinh gọn "made in Vietnam";
Mã số: 502.02-2015.11
Báo cáo tổng hợpCục thông tin
8Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam;
KX.01.27/16.20
Báo cáo tổng hợpNgân hàng thương mại
9Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019-2025;
KHCN-TB.27X/13-18
Báo cáo tổng hợpCác tỉnh Tây Bắc
10Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây BắcBáo cáo tổng hợpCác tỉnh Tây Bắc
11QG.16.56 Nghiên cứu mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Việt NamBáo cáo tổng hợpĐại học Quốc gia Hà Nội
12Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tài chính cho cá nhân/hộ gia đình hướng khởi nghiệp (Trường hợp tỉnh Phú Thọ)Báo cáo tổng hợpTỉnh Phú Thọ
13QG.17.35 Nghiên cứu giải pháp điều hành chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập Kinh tế Quốc tếBáo cáo kiến nghị 
14QG.17.33 Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía BắcBáo cáo tổng hợpTỉnh Lào Cai
Tỉnh Yên Bái
15QG.17.34 Nghiên cứu đánh giá tác động của Hội nhập Cộng đồng kinh tế  ASEAN đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamBáo cáo tổng hợpNgân hàng MB
16"Chứng khoán nợ xấu ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam"Báo cáo kiến nghịNgân hàng BIDV
17Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2020 và vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025Báo cáo tổng hợp
Báo cáo kiến nghị
Báo cáo tóm tắt
Bộ Kế hoạch đầu tư
18Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ, bao gồm mục tiêu cơ cấu lại ngành dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, logistic…) thời kỳ 2011-2020 và phương hướng mục tiêu phát triển ngành dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025Báo cáo tổng hợp
Báo cáo kiến nghị
Báo cáo tóm tắt
Bộ Kế hoạch đầu tư
19Phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm (tổng quát) rút ra từ việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội môi trường được đề ra trong chiến lược 2011-2020 vàBáo cáo tổng hợp
Báo cáo kiến nghị
Báo cáo tóm tắt
Bộ Kế hoạch đầu tư
20Nâng cao hiệu quả mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn liền với doanh nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhBáo cáo tổng hợpTỉnh Ninh Bình
21Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025; chủ nhiệm đề tài GS.TS. Phan Huy ĐườngBáo cáo tổng hợpTP. Hà Nội
22Tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập Kinh tế Quốc tế đến sự phát triển Kinh tế nhanh và bền vững của Việt NamBáo cáo tổng hợpBan Kinh tế TW
23Tổng kết 10 năm 2008-2017 thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng  xã hội chủ nghĩaBáo cáo tổng hợpBan Kinh tế TW
24Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhânBáo cáo tổng hợpHội đồng lý luận Trung ương
25Chuỗi Báo cáo thường niên Kinh tế (Từ năm 2007 đến nay) Hội đồng lý luận Trung ương