KẾ TOÁN BỀN VỮNG

Thực trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. […]

Chi tiết
Khoa Kế toán Kiểm toán: Xây dựng cộng đồng nghiên cứu và chia sẻ tham vấn chính sách từ chuỗi tọa đàm mang tính thực tiễn

Khoa Kế toán Kiểm toán: Xây dựng cộng đồng nghiên cứu và chia sẻ tham vấn chính sách từ chuỗi tọa đàm mang tính thực tiễn

Trong lĩnh vực tài chính kế toán, sự chuyển mình của các chính sách, quy định liên quan tới việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam […]

Chi tiết
Minh bạch tài khóa ở Việt Nam: cải cách hướng tới thông lệ quốc tế

Minh bạch tài khóa ở Việt Nam: cải cách hướng tới thông lệ quốc tế

Việt Nam cần phải cải thiện được mức độ minh bạch tài khóa của mình dựa trên các tiêu chuẩn, bộ quy tắc về minh bạch tài khóa theo thông lệ quốc tế nhằm […]

Chi tiết
Cải cách kế toán công và quản lý thuế: hướng tới sự minh bạch

Cải cách kế toán công và quản lý thuế: hướng tới sự minh bạch

Cải cách quản lý thuế luôn là một cấu phần quan trọng của cải cách quản lý tài chính công nhằm cải thiện số thu thuế cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu […]

Chi tiết