KINH TẾ CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI

Phân tích dãy số thời gian và ứng dụng trong nghiên cứu

Phân tích dãy số thời gian và ứng dụng trong nghiên cứu

Trong khuôn khổ chuỗi tọa đàm "UEB Research and Sharing", Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT - ĐHQGHN tổ chức tọa đàm “Phân tích dãy số thời gian và ứng […]

Chi tiết
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021: Các chính sách cân bằng để vượt qua khủng hoảng và định vị quốc gia ở vị thế cao hơn

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021: Các chính sách cân bằng để vượt qua khủng hoảng và định vị quốc gia ở vị thế cao hơn

Trong bối cảnh bức tranh nền kinh tế thế giới năm 2020-2021 phủ một màu xám với đà suy giảm năng suất, tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu […]

Chi tiết
VEPR công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021

VEPR công bố dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021

Với diễn biến của tình hình bệnh dịch hiện tại, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN dự báo tăng trưởng kinh tế […]

Chi tiết