QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ TẠI DOANH NGHIỆP

Trình độ phát triển kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam

Trình độ phát triển kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam

Trong khuôn khổ tổ chức chuỗi tọa đàm "UEB - Research & Sharing", Tọa đàm “Managerial Accounting Evolution - Comparative Studies” do Khoa Kế toán Kiểm […]

Chi tiết
Quản trị công nghệ tinh gọn tại doanh nghiệp Việt trong nền kinh tế số

Quản trị công nghệ tinh gọn tại doanh nghiệp Việt trong nền kinh tế số

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng và ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, các doanh nghiệp dần bộc lộ những điểm yếu trong quản trị doanh nghiệp, […]

Chi tiết
Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Quản trị tinh gọn giúp doanh nghiệp loại bỏ các lãng phí, trong đó có lãng phí về tư duy và lãng phí về phương pháp, tận dụng tối đa hiệu quả của các nguồn […]

Chi tiết
Quản trị thông minh - xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Quản trị thông minh - xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Thế kỷ XXI đang chứng kiến quá trình chuyển đổi của thế giới dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc điểm quan trọng nhất của quá […]

Chi tiết