NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023

Quyết định số 230/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới […]

Chi tiết
Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023

Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023

Khóa Đào tạo "Phương pháp và công cụ nghiên cứu năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp" 2023 do Nhóm nghiên cứu mạnh về năng suất chất lượng lao […]

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu Kinh tế phát triển"

Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu Kinh tế phát triển"

Ngày 15/6/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo thường niên năm 2023. Hội nghị nhằm triển khai chiến lược, […]

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị” tổ chức thành công khóa đào tạo

Nhóm nghiên cứu mạnh “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong kinh tế, quản trị” tổ chức thành công khóa đào tạo

Trong khuôn khổ hoạt động chuyên môn của nhóm nghiên cứu mạnh (NCM) cấp ĐHQGHN năm 2023, nhóm NCM “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định tối ưu trong […]

Chi tiết
 Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Nhóm nghiên cứu mạnh về quản trị công ty trong ngân hàng

Đại học Quốc Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh […]

Chi tiết
Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm nghiên cứu mạnh về Năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nhóm được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận năm 2015. Trưởng nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, […]

Chi tiết
 Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Nhóm nghiên cứu mạnh và chuỗi hội thảo thường kỳ về hội nhập Kinh tế Quốc tế (CIECI)

Với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến […]

Chi tiết
 Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm Nghiên Cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam

Nhóm nghiên cứu được thành lập vào năm 2014, do PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN làm trưởng nhóm. Với những nỗ lực và kết quả đạt […]

Chi tiết