KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

15:03 27/04/2024

Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1975

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: vietnq@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TS. Nguyễn Quốc Việt hiện là Giảng viên chính bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế phát triển. Là Tiến sĩ Kinh tế và các khoa học xã hội. Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ năm 2008 đến nay.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và các khoa học xã hội, ĐH Tổng hợp Kassel, Đức (2006);

Thạc sĩ chuyên ngành Luật học, ĐH KHXHNV-ĐHQGHN, Việt Nam (2000);

Cử nhân Luật học, ĐH KHXHNV-ĐHQGHN (1996).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2009-2010; 

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở Năm học 2009-2010; 

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở Năm học 2010-2011; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2011-2012; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2013-2014; 

Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2013-2014; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2016-2017; 

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2009-2010; 

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2011-2012; 

Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Giai đoạn 2007-2012; 

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2012-2013.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết