KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

PGS.TS. LƯU QUỐC ĐẠT

16:43 29/04/2024

Phó Trưởng khoa

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1984

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Email: datlq@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PGS. TS. Lưu Quốc Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế Chính trị, tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN năm 2007; Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Nam Đài Loan năm 2009; Tiến sĩ về Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan năm 2013. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm: ứng dụng lý thuyết tập mờ và tập neutrosophic, các mô hình ra quyết đinh đa tiêu chuẩn, năng lượng tái tạo, Internet vạn vật. TS. Lưu Quốc Đạt hiện đang là Phó trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Năm 2022, PGS.TS. Lưu Quốc Đạt được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành kinh tế, chuyên ngành Quản trị - Quản lý.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, Đại học khoa học và kỹ thuật quốc gia Đài Loan, Đài Loan (2013);

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nam Đài Loan, Đài Loan (2009);

Cử nhân Kinh tế chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội (2007).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Ra quyết định tối ưu trong kinh tế và quản trị; kinh tế số; phát triển kinh tế bền vững.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2014-2015; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2015-2016; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2016-2017; Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN Năm học 2016-2017; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN Năm 2017; Điển hình tiên tiến Giai đoạn 2015-2020; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2019-2020; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2014-2015; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2015-2016; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Giai đoạn 2015-2020; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2019-2020; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2019; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Năm học 2020-2021; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết
TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách

Chi tiết