KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

PGS.TS. LÊ ĐÌNH HẢI

10:01 29/04/2024

Phó Trưởng khoa

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1974

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó Giáo sư

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: haild.ueb@vnu.edu.vn

Điện thoại: (84-24) 37547506

Researchgate/Google Scholar

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

PGS.TS. Lê Đình Hải, Phó Trưởng khoa Kinh tế Phát triển, trường ĐHKT – Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý môi trường và Phát triển tại trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) năm 2006; tốt nghiệp tiến sỹ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường tại trường đại học tổng hợp Queensland (UQ) – Australia năm 2013. Đề tài tiến sỹ của ông có mục tiêu chủ yếu là ứng dụng các mô hình kinh tế lượng và mô hình mạng Baysian Belief Network cho việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các dự án phục hồi rừng tại các quốc gia nhiệt đới đang phát triển – nghiên cứu điểm tại Philippines. Đặc biệt với đề tài tiến sỹ này tôi đã công bố được 5 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín như Gobal Environmental Change, Rural Studies, Ecological Modelling, Smallscale Forestry, Sustainable Forestry thuộc danh mục SCI, SSCI, SCIE. Tôi là một giảng viên với 25 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Kinh tế và chính sách nông lâm nghiệp, kinh tế và chính sách tài nguyên môi trường, Quản lý kinh tế, phát triển sinh kế bền vững, giảm nghèo bền vững. Bản thân có thế mạnh sử dụng các phần mềm thống kê chuyên ngành như STATA, SPSS, NETICA cho việc phân tích số liệu đặc biệt là ứng dụng mô hình hồi qui tuyến tính, mô hình logit nhị phân (Binary Logistic Regression), mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc SEM; Mô hình hóa như Mô hình mạng Baysian Network với phần mềm Netica. Những mô hình định lượng này đã được ứng dụng trong NCKH và công bố nhiều bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Ngoài ra ông tham gia hướng dần nhiều nhóm sinh viên NCKH đạt giải các cấp.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường, Đại học Queensland, Úc (2013);

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý môi trường và phát triển, Đại học quốc gia Úc, Úc (2006); 

Cử nhân Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp (1996).

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU & GIẢNG DẠY

Kinh tế và chính sách Nông lâm nghiệp và PTNT, Tài nguyên và môi trường; Phát triển sinh kế và giảm nghèo; Quản lý Kinh tế.

TS. KHÚC VĂN QUÝ

TS. KHÚC VĂN QUÝ

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế môi trường và Phát triển bền vững

Chi tiết
TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học

Chi tiết
TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TS. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế tài nguyên và Bất động sản

Chi tiết
PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

PGS.TS. VŨ VĂN HƯỞNG

Chủ nhiệm bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế

Chi tiết
TS. PHẠM QUANG KHOÁI

TS. PHẠM QUANG KHOÁI

Chủ nhiệm Bộ môn Toán kinh tế và Khoa học dữ liệu

Chi tiết
TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

TS. HOÀNG KHẮC LỊCH

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thư ký Hội đồng trường

Chi tiết
TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

TS. NGUYỄN QUỐC VIỆT

Giảng viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách

Chi tiết